Kwaliteitstool

De kwaliteitstool bestaat uit een aantal vragen. Elk team stelt zijn eigen vragen vast.

De vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe was uw dag vandaag?
  • Wat zou er morgen anders kunnen?
  • Waar bent u blij van geworden vandaag?

Een medewerker gaat herhaaldelijk in gesprek met een cliënt aan de hand van de vragen en vult de kwaliteitstool in. Als er iets te verbeteren valt, zet de medewerker actie uit om de zorg voor deze cliënt direct te verbeteren. Bij cliënten die niet meer in staat zijn zelf de vragen te beantwoorden vult een zorgmedewerker de vragenlijst in op basis van observaties. Een week lang wordt zo een bewoner geobserveerd.

Ook op het niveau van het team verzamelen we de ervaringen. Zo kunnen we verbeteringen doorvoeren die niet voor één cliënt gelden, maar voor meerdere cliënten. De uitkomsten zijn input voor het 'goede gesprek' op cliëntniveau, op afdelingsniveau en op organisatieniveau.

De kwaliteitstool wordt niet alleen gebruikt om de ervaringen van cliënten te meten, maar ook de ervaringen van medewerkers. Elk team stelt zijn eigen vragen vast. 

Kwaliteitstool stopt in 2019, Meriant ontwikkelt een eigen instrument

Vooral op individueel niveau zijn successen geboekt door direct de zorg voor de cliënt te verbeteren. Ook durven veel medewerkers door de kwaliteitstool nu beter het gesprek aan te gaan met de cliënt. Eind 2018 constateerden we dat cliënten en medewerkers de tool niet meer als voldoende waardevol ervaren. Het gebruik van de tool vraagt veel tijd van medewerkers en cliënten. In overleg met medewerkers en cliënten is het streven in 2019 een eigen instrument te ontwikkelen om de cliëntervaring te meten. Het gebruik van het cliëntervaringsinstrument koppelen we dan aan het halfjaarlijkse multidisciplinair overleg/ de zorgevaluatie.