Bezig met laden
Onze kwaliteit van zorg

Daar werken wij iedere dag hard aan

Lees verder

Onze kwaliteit van zorg


Wij bieden goede en veilige zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen en te verbeteren als dat nodig is. We doen dit op verschillende manieren. Zo gaan we met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Ook toetsen we onszelf en laten we ons toetsen door externe auditoren.

Zo verbeteren wij onze zorgkwaliteit

Wij verzamelen informatie

Om te kunnen meten hoe o.a. de kwaliteit van ons zorgaanbod wordt ervaren, verzamelen wij verschillende gegevens. Onze aandacht richt zich op:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapporten en meldingen

 • Inspectierapporten IGJ
 • Meldingen IGJ

  Meriant registreert incidenten om haar zorg te verbeteren. Als een incident ernstige gevolgen heeft voor een cliënt en vermoedelijk is veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit van zorg is sprake van een calamiteit. Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij een calamiteit wordt altijd een intern onderzoek uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

  Meldingen 2018
  In 2018 hebben wij een melding en twee overige meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De melding had betrekking op een suicïde. De twee overige meldingen betroffen meldingen van overlijden na een valincident. In alle drie de gevallen is in het interne onderzoek geen tekortkoming in de zorg is geconstateerd dat heeft geleid tot het overlijden van de bewoner. De meldingen zijn inmiddels afgerond.

  Ondanks dat in deze drie casussen geen relatie is ontdekt tussen de kwaliteit van zorg en het overlijden, halen we altijd verbeterpunten uit een intern onderzoek. Het hoofd gaat met het team aan de slag met deze verbeterpunten.

  Er is in 2018 een klacht door een familielid bij de IGJ ingediend over een vermissing van een cliënt. Ook deze klacht is door ons onderzocht en er werd gerapporteerd aan de IGJ. De IGJ heeft laten weten dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en er passende maatregelen zijn genomen.

Grietje van Buiten, directeur Meriant:

"Onze doelstelling is dat leren en verbeteren de nieuwe 'waan van de dag' is."

Meriant delen.