Bezig met laden
Onze plannen

Wat wij willen realiseren

Lees verder

Onze plannen

Onze plannen in 2019

Jaarlijks maakt Meriant een kwaliteitsplan waarin zij haar speerpunten voor dat jaar uitwerkt.

Voortgang op onze plannen

De voortgang van het bedrijfsplan van Meriant bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het bedrijfsplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen.

Stuurgetallen zijn bijvoorbeeld incidenten, klachten, vrijheidsbeperkende maatregelen en verzuim. Metingen zijn gegevens uit audits en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken.

Meriant delen.